GIPUZKOAKO PROKURADOREEN ELKARGO OSPETSUAREN PRIBATUTASUN-POLITIKA


Pribatutasun Politika honen eguneratze data: 2020/11/19

Tratamenduaren arduradunaren identitatea:

GIPUZKOAKO PROKURADOREEN ELKARGO OSPETSUA,

Q2063002F IFK,
Helbidea: Kalkutako Teresa 1, 20012, Donostia, Gipuzkoa
Harremanetarako emaila: Colegio@procuradoresgipuzkoa.com
Telefonoa: 943471889


Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/18 Lege Organikoan eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan (EB) xedatutakoa betez, GIPUZKOAKO PROZURADOREEN ELKARTEAK (aurrerantzean, "Elkargoa") web gunearen titularra den "Procadores en gipuzkoa.com" (aurrerantzean, "El tratamiento") webguneak ("Provante") honako hau ezartzen du: Politika hori, nolanahi ere, dagokion lege-oharrean xedatutakoari kalterik egin gabe ulertzen da.

Web Gunea bisitatze hutsagatik, Elkargoak ez du inolako datu pertsonalik erregistratzen ezein datu-basetan; hala ere, badago izaera ez-pertsonaleko informazio jakin bat, Elkargoari hosting-zerbitzuak ematen dizkioten zerbitzarietan jasotzen dena. Informazio horien artean, webgunera sartzeko erabiltzen den IP helbideari buruzko datuak biltzen dira.

Erabiltzailea bere datu guztiak behar bezala emateaz arduratzen da. Elkargoak ez du bere gain hartuko datu oker edo faltsuen ondorioz zerbitzuan egindako akatsen erantzukizuna.

Harremanetarako inprimaki batzuetan nahitaezkotzat jotzen diren datu pertsonalak eman behar dira, baita dagokion pribatutasun-politika eta dagokion lege-oharra onartu ere.

Erabiltzaileak baimena ematen dio atariaren pribatutasun-politikari, baldintza hauen arabera:


Tratamenduaren arduraduna:

Web gune honen erabiltzaileei harremanetarako formularioen bidez eska dakiekeen informazioa, estekatutako edo lotu gabeko sare sozialen orri korporatiboetako iruzkin posibleetan sartutako datuak, baina Elkargoaren erantzukizunpean, erabiltzaileak gaitutako atalen barruan sartzen dituen datu pertsonalak, edo gaitutako gainerako komunikazio-bide edo -kanalek emandakoak (adibidez, LEGUSDE KORGO, posta elektronikoa edo ILIDE EGOITZAREN ERANTZUKIDETZA pribatua), Kalkutako Teresa 1, 20012, Donostia, Gipuzkoa.


Informazioaren hartzaileak:

Informazioa GIPUZKOAKO PROZURADOREEN ELKARTEKO langile baimenduek tratatuko dute.

Harremanetarako inprimakien bidez edo posta elektronikoz, postaz edo telefonoz, jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako edo jakinaraziko, salbu eta adierazitako helburuak garatzeko, kontrolatzeko eta betetzeko beharrezkoak diren kasuetan, legeak aurreikusitako kasuetan, bai eta kasu espezifikoetan ere, horien berri berariaz emango baitzaio Erabiltzaileari.

Web Gune honetatik lotutako sare sozialetan erakunde honek dituen profil korporatiboen kasuan, datuak beste pribatutasun-politika batzuen arabera tratatu ahal izango dira (zehazki, sare sozialen titular diren erakundeei dagozkienak).

Web Gune honetatik estekatutako sare sozialetako profil ofizialak sortu dira gure jarduera hobeto ezagutzeko eta gure erakundean interesa duten pertsonekin eta eskaintzen ditugun zerbitzuekin komunikatzeko kanal alternatibo bat sortzeko.


Bilketaren helburua

Elkargoak Erabiltzaileak kontsulta-formularioetan ematen dizkigun datuak edo posta elektronikoz emandakoak erabiliko ditu, edo soilik gaitutako gainerako bide edo kanalen bidez jasotakoak, eskatutako kontsulta izapidetzeko.

 

TOP